Økonomiskolene 2013

I årets studentundersøkelse tok vi for oss spørsmål knyttet til det pedagogiske og faglige tilbudet ved lærestedene i Norge, det utenomfaglige tilbudet og ikke minst studentenes privatøkonomi.

Over 1100 studenter svarte på årets undersøkelse og Econa har sammenstilt resultatene i rapporten «Økonomiskolene 2013». Du kan laste ned hele rapporten her.