Økonomistyring

Denne profilen skal gi studenten innsikt i hvordan verdiskapning i en virksomhet kan måles, analyseres og styres på best mulig måte. Retningen er satt sammen av et bredt utvalg av fag fra forskjellige områder, som organisering og styring, lønnsomhetsanalyser, logistikk og finansiell informasjon.

Økonomistyring