Økt fleksibilitet, uten flere timer

I DN 7. mars blandes spørsmålet om nattarbeid og fleksibilitet med hensyn til når man jobber sammen med Arbeidstidsutvalgets forslag om innføring av en ny kategori «delvis uavhengig stilling». Dette er to atskilte saker. Man kan endre definisjonen av nattarbeid og man kan ha mulighet til mer fleksibilitet uten å unnta flere grupper ansatte fra arbeidstidsreglene.

Startup Stock Photos

Econas kritikk mot den nye gruppen «delvis uavhengig stilling» har blant annet vært at dette er en snikinnføring av 48-timersuke. Arbeidstidsutvalgets forslag går ut på at den nye gruppen «delvis uavhengig stilling» i snitt kan jobbe 48 timer pr. uke. 48 timer i snitt betyr faktisk at man kan jobbe 48 timer pr. uke. Det er mer enn 40 timer i snitt og 40 timer pr. uke. Så enkelt er det. Og det er noe helt annet enn om definisjonen av nattarbeid settes til etter kl 21 eller etter kl. 23.

Definisjonen av nattarbeid har altså ingen sammenheng med innføringen av en nye gruppe som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. Man kan godt endre definisjonen på nattarbeid til kl 23, slik Arbeidstidsutvalget foreslår, uten å øke den gjennomsnittlige arbeidsuken til 48 timer. Økt arbeidstid fører til at folk må jobbe mer, det er ikke mer fleksibelt.

Les innlegget i Dagens Næringsliv 14. mars.

Relaterte artikler