Økt produktivitet – ferdig snakka!

Jeg må anbefale Produktivitetskommisjonens siste rapport som akkurat er lagt frem. I det minste så les kronikken til kommisjonslederen Jørn Rattsø i Dagens Næringsliv (11/2).

Startup Stock Photos

Her er det fullt av problemstillinger og løsninger som vi som økonomorganisasjon og som våre medlemmer «elsker».

Bakgrunnen er dyster. De siste ti årene har årlig produktivitetsvekst uten olje vært på 0,8 prosent. Det betyr at all lønnsvekst, forbruksvekst eller vekst i offentlige tilbud utover 0,8 prosent i året har vært oljefinansiert. Vi snakker «Hollandsk syke», en oppblåst offentlig sektor og en nedbygget konkurranseutsatt industri. Utfordringene står med andre ord i kø.

Vi må finne forretningsmodeller og ha kunnskap som gjør at vi kan utnytte internasjonal teknologiutvikling. Kompetansen i befolkningen må derfor opp, vi må ha flere med mastergrad og doktorgrad. Glem dette tøvet om «mastersyke» som noen snakket om tidligere. På den annen side må antallet mastergrader rasjonaliseres. I dag har vi 900 grader, alt for mange av disse er rettet inn mot et arbeid i offentlig sektor, og for få med realfag. Forskningssektoren må ikke lenger være politisk styrt og skjermet. Vi må ha ambisjoner om at alle fall noen norske universiteter skal være i verdensklasse. I dag har vi ingen.

Vi må få mer innovasjon, entreprenørskap og flere vekstbedrifter, slutte med skjermede virksomheter, og statlig eierskap må begrenses til områder med markedssvikt. Når globaliseringen og teknologien kommer i norsk næringsliv står vi faktisk godt rustet med vårt konkurransefortrinn, den norske/nordiske modellen om samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

Offentlig sektor kommer ikke unna, hardere prioriteringer, redusert byråkrati og flere teknologiske løsninger.

Alt dette er utfordringer Econas-medlemmer står klare til å ta, som de har kompetanse til å ta og som Econa som organisasjon gjerne vil være med på. Men også vi og våre medlemmer må utvikle vår kompetanse videre. Historien har lært oss at er det èn utdanningsretning som virkelig har greid å utvikle seg i takt med og i front av utviklingen så er det den utdanningsbakgrunn våre medlemmer har. Ikke minst takket være lærestedenes evne til å fornye seg. Men her nytter det ikke å hvile på gårsdagens prestasjoner.

Rattsø ender med hovedløsningen i sin kronikk; «- hovedsvaret er høyere produktivitetsvekst. Det vil kreve mer vekt på produktivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle politiske beslutninger.» -Ja Rattsø, det kan sies enda enklere og mer presist med Econas visjon: Det kreves «Bedre beslutninger. Hver dag.»