Om økonomiglede

Økonomiglede er et undervisningsopplegg for ungdomsskolen, og bygger på Kunnskapsløftets kompetansemål i samfunnsfag og matematikk.

Glad jente

Økonomiglede er Econas undervisningsopplegg for ungdomsskolen, I februar 2017 gikk startskuddet, og nå er 130 frivillige økonomitrenere klare for å besøke ungdomsskoler i utvalgte geografiske områder. Vi utvider gradvis slik at alle landets skoler kan få besøk av Econas økonomitrenere.

Her underviser økonomitrener Kristine Røed elever på Bugården ungdomsskole i Vestfold (foto: Sandefjords Blad)

Sandefjord Blad_Kristine Røed_16 feb

Formålet med prosjektet Økonomiglede er å gi ungdom på 8.-10. trinn mer kunnskap og større interesse for økonomi, slik at de kan ta gode og etisk forankrede beslutninger i sine liv. Til tross for at dagens unge stilles overfor stadig mer komplekse økonomiske valg, lærer norske elever svært lite om økonomi i grunnskolen. Gjennom prosjektet Økonomiglede tilbyr Econa et gjennomarbeidet undervisningsopplegg, der foreningens egne medlemmer besøker ungdomskoler og deler sin kompetanse og engasjement med elevene.

Økonomiglede skal fremme glede over å tilegne seg kunnskap om økonomi. Mange opplever økonomi som vanskelig, og et viktig formål med Økonomiglede er å formidle økonomi med engasjement, på et språk elevene forstår og kjenner seg igjen i. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i elevenes liv der de er nå, og gir dem innsikt og konkrete verktøy for å ta styring i egne liv. Opplegget er utviklet av dr.oecon. Gunhild J. Ecklund, i samarbeid med Econa.

Hvorfor gjør Econa dette?

Econas visjon er «Bedre beslutninger. Hver dag.» Gjennom dette prosjektet hjelper vi ungdom til nettopp dette; å ta bedre beslutninger, hver dag. Econa har over 20.000 kompetente medlemmer som er oppriktig interessert i økonomifaget og ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Gjennom Økonomiglede får de mulighet til dette. Økonomiglede vil også bidra til å skape synlighet rundt økonomen, økonomifaget og hvorfor det er viktig.

Har du spørsmål send e-post til økonomiglede

Econa er en av aktørende i nettverket skolemeny. Nettverket består av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser skolen kan benytte i opplæring innen "personlig økonomi".