Om økonomiglede

Vi vil bidra til at ungdom skal forstå at økonomi er gøy, så lenge man kan litt om det.

Om økonomiglede

Å sette ungdom og personlig økonomi i fokus har vi sett på som et viktig samfunnsoppdrag for Econa. Vi ønsker at alle ungdom skal ha et bevisst forhold til egen personlig økonomi, noe vi mener er viktig for livsmestring og muligheten til å skape et godt liv. Vi har i 3 år reist rundt i Norge med Økonomiglede, et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i personlig økonomi. Våre økonomitrenere, som underviser ungdommene, er masterutdannede økonomer og Econamedlemmer. De har gjort dette på frivillig basis, fordi de ønsker å gi noe tilbake til samfunnet.

Økonomiglede er Econas undervisningsopplegg, laget i samarbeid med dr.oecon Gunhild J. Ecklund. Materiellet bygger på gjeldende læreplanmål. Med Fagfornyelsen, og læreplanenes nye overordnede del har personlig økonomi endelig fått en sentral plass i skolen, under det tverrfaglig temaet Folkehelse og livsmestring.

Med utgangpunkt i dette ønsker vi nå å ta vårt samfunnsansvarsprosjekt Økonomiglede over i en ny fase. Unge i dag blir stilt overfor stadig mer komplekse økonomiske valg. Det er viktig å være bevisst på valg og hvilke konsekvenser dine valg får for deg selv og din økonomi. Gjennom Økonomiglede ønsker Econa å bidra med et gjennomarbeidet undervisningsmateriell, som enkelt kan tas i bruk for å skape Økonomiglede.

Vi vil støtte skolene i innføringen av Fagfornyelsen – derfor gir vi undervisningsmateriellet til dere – til fritt bruk. Her kan du lese mer om og hente materiell til bruk i undervisningen.

Våre økonomitrenere vil fortsatt bidra. Trenger du støtte fra en erfaren økonomitrener kan du gå til ressursbanken vår.

Vi oppfordrer selvfølgelig også foresatte til å ta en titt på materiale og bli inspirert til en prat med barna hjemme om personlig økonomi. Her finner du 9 korte filmer, som du kan se sammen med ungdommene hjemme.

Det har blitt mange oppslag i media og vi har hatt med mange spennende gjesteforelesere i Økonomiglede. Her kan du se finansministeren stilte som økonomitrener med Econa i 10. klasse på Fyrstikkalleen skole i Oslo, (Finansdepartementets Facebookside).

Flere medieklipp finner du her.

Siden 2017 har 530 klasser, og mer enn 12.500 ungdommer vært med på Økonomigledeundervisning, fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord. Materiellet setter fokus på grunnleggende kunnskap, holdninger og verdier, og legger vekt på at elevene skal se verdien av å ta ansvar for sin egen personlige økonomi, allerede fra start.

 

Har du spørsmål om Økonomiglede kan du ta kontakt på lill@econa.no