Omdanning til ny tjenestepensjon kan gi tøffe kutt i pensjonen

Magma 04-2013: Har du lønn på rundt 650 000 kroner kan du ende opp med 80 000 færre pensjonskroner årlig, om forslaget til ny tjenestepensjonsordning går gjennom som foreslått. Skal du unngå dette, må du sikre at rettighetene dine justeres med lønnsveksten din, skriver konsulentselskapet Actecan i en kommentar i Econas tidsskrift Magma.

Credit Card Debt

 

Det store inntektstapet er knyttet til Banklovkommisjonens forslag om regulering av de rettighetene som allerede ligger opptjent i tidligere avtaler, og påvirker de arbeidstakere som i dag har ytelsespensjonsavtaler. Disse avtalene er foreslåtte omdannet i den nye tjenestepensjonsordningen.

Ved overgang til ny ordning vil effekten på årlig pensjon være avhengig av din medlemstid i ytelsesordningen. Det er svært individuelt hvordan overgang fra gammel til ny ordning slår ut i årlig pensjon.

På oppdrag fra Akademikerne  har konsulentselskapet Actecan gjort beregninger av hvordan endringene kan påvirke årlige pensjonsutbetalinger om forslaget vedtas . Konklusjonen er at arbeidstakere med en årlig lønn på rundt 650 000 kroner, kan få opp til 80 000 kroner lavere i årlig pensjon ved en overgang til grunnmodellen eller standardmodellen ved 47 år – enn om de hadde beholdt dagens 66 prosents ytelsesordning. Reduksjonen i utbetalt pensjon gjelder selv ved maksimal premie i de nye ordningene.

- Alle som i dag er med i en ytelsesbasert ordning vil tape på overgangen, om vi sammenlikner med dem som blir nyansatt ved ny ordning, konkluderer Actecan.

Et verktøy for å sikre at reduksjonen blir mindre, er å sikre deg at opptjent pensjon blir regulert med endringer i lønnen din. Imidlertid er det i det nåværende forslaget ikke åpnet for at bedriftene kan oppregulere opptjent pensjon ved overgangen med noen form for lønnsvekst.

Et endelig vedtak om nye regler i tjenestepensjonsordningen er ventet til høsten, men kan bli forsinket.

Hele rapporten finnes på http://www.actecan.no/publikasjoner.html

Hele kommentaren kan leses her