Arrangement Faglig

Omstilling - den uforutsigbare gjennomføringsfasen

Econa Oslo Akershus ønsker deg velkommen til et møte åpent for alle med et særskilt aktuelt tema som handler om strategisk endring og utøvelse av endringsledelse i et kontekstavhengig perspektiv. Både private og offentlige virksomheter står overfor store endringer fremover. Ifølge nåværende regjering må norsk næringsliv omstilles. Samtidig må offentlige virksomheter forenkles, fornyes og forbedres. Dette vil kreve gjennomføringskraft.