Arrangement Faglig

Oppnå mer med MS Outlook og MS OneNote

Dette dagskurset viser deg hvordan du kan oppnå bedre kontroll og informasjonsflyt med mindre stress i det daglige arbeidet. De aller fleste av oss har mange ulike oppgaver hvor e-post, muntlige beskjeder og egne og andres notater står sentralt. I kurset viser vi deg hvordan smart bruk av MS Outlook og MS OneNote, kan gjøre denne informasjonshåndteringen smidig, enkel og oversiktlig.