Oppsigelser og stillingsvern

Vi har et sterkt stillingsvern i Norge, men det er ikke slik at man ikke kan gå til oppsigelser om den ansatte ikke gjør jobben sin. Advokatene i Econa, Per Christian Rogdar og Christopher Viland nyanserer et feilaktig bilde som Øyvind Kvalnes gir i DN, at det er svært vanskelig å si opp ansatte.

I kronikk i DN 14. mai gir filosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI en feilaktig fremstilling av det norske stillingsvernet. Kvalnes fremstiller det som om det er vanskelig å si opp ansatte som ikke oppfører seg som folk, selv etter gjentatte advarsler. Vår erfaring er at det ikke er vanskelig å gå til oppsigelse i Norge, forutsatt at arbeidsgiver har hatt en grundig saksbehandling. Samtidig er det her vi ofte ser at arbeidsgiverne svikter. Arbeidsgiver må kunne dokumentere forhold som viser at arbeidstaker ikke gjør jobben sin som forventet til tross for veiledning og oppfølging.

En oppsigelse skal ikke komme overraskende og arbeidstaker må få mulighet til å forbedre sine prestasjoner. Arbeidsgiver bør derfor kunne dokumentere at oppfølging er skjedd og i hvilket omfang. Nøkkelen til oppfølging av ansatte som ikke presterer som forventet ligger i god kommunikasjon og god dokumentasjon med det formålet at den ansatte skal lykkes i jobben. Først når den ansatte ikke har klart å nyttiggjøre seg oppfølgingen er det grunnlag for å gå til oppsigelse. Om arbeidsgiver derimot ikke klarer å dokumentere oppfølgingen er det stor sannsynlighet for at en oppsigelse ikke vil stå seg ved en eventuell rettslig overprøving. Dokumentasjon kan eksempelvis skaffes ved bruk av skjemaer, møtereferater, eposter med videre.