Organisasjonen

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 21 000 medlemmer og jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet.

Econa er en interesse - og arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å:

- Sikre at norsk økonomisk-administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard
- Samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
- Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for våre medlemmer
- Fremme kjennskap til norsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon
- Sikre høyt faglig og etisk nivå blant våre medlemmer

Econa er medlem i Akademikerne.