Oslo /Akershus

Lokalavdelingen Oslo /Akershus - Norges største og mest aktive lokalavdeling

Hos oss kan du møte dyktige og hyggelige personer og du kan holde deg faglig oppdatert ved å delta på våre medlemsmøter. Se mer om medlemsmøtene innunder hvert av nettverkene.

Informasjon om medlemsmøtene finner du i vår kalender. I tillegg sender vi ut nyhetsbrev en gang i uken. 

Har du lyst til å bli med i et av nettverkene, i et styre eller om du har forslag til et tema vi bør arrangere møte om så er du veldig velkommen til å ta kontakt med oss!