Oslo kommune - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i Oslo kommune

577A0169Sektoransvarlig i Econa:
Christian Prestholdt Selen 
christian@econa.no 
T: 98 83 14 78 

 

 

Tariffnytt 15. oktober: Samme lønnssystem og ingen konflikt

Akademikerne har kommet til enighet med Oslo kommune. Målet om et nytt lønnssystem er ikke oppnådd. Akademikerne har mer detaljer om oppgjøret. 

 Tariffnytt 16. september 2020:  Brudd i forhandlingene, lønnsoppgjøret går nå til mekling

 Akademikerne har brutt forhandlingene i Oslo kommune. Akademikernes hovedkrav i forhandlingene er en endring av selve lønnssystemet – til lokale, kollektive forhandlinger. Oppgjøret går nå til mekling, med frist 14. oktober klokken 24.  

Oslo kommune er det eneste området der Akademikernes medlemmer har sentrale forhandlinger, et lite fleksibelt system der kommunens ledere står uten mulighet til å forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass.

I tillegg til kravet om systemendring gikk Akademikerne inn i oppgjøret med et eget lektorkrav: Oslo krever som eneste kommune i landet at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat for å få forhandle om arbeidstid. Dette mener Akademikerne er udemokratisk.

Tariffnytt 3. september kl 1400

Akademikerne går inn i forhandlingene med ett hovedkrav: Endring av lønnssystemet for medlemmene i hovedstaden, til et lokalt, kollektivt forhandlingssystem.

Dette er kravene som ble lagt fram i dag. 

Avtaleverket

I Oslo kommune er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og Overenskomster (dokument 25).

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Overenskomstene inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner mv.

Forhandlingsmodellen i Oslo Kommune

Stillinger i Oslo kommune er som hovedregel innplassert i et lønnsrammesystem. Forhandlinger om lønnsrammesystemet, herunder lønnsendringer for stillingsgrupper, skjer sentralt. Hovedtariffoppgjørene foregår da sentralt mellom Oslo kommune og Akademikerne, men slik at hver enkelt forening i Akademikerne har partsrettigheter slik at avtalen inngås med Econa. I lønnsoppgjøret kan det avsettes midler til tillegg på lønnstabellen, justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. De sentrale avtalepartene fastsetter størrelsen av en eventuell avsetning til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Econa (og Akademikerne) mener forhandlingssystemet i Oslo kommune må endres. Vi mener lønnsforhandlingene skal skje lokalt i den enkelte virksomheten.

Nytt fra tariffoppgjøret Oslo kommune 2019