Oslo kommune - Mellomoppgjøret 2021

I Oslo kommune er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og Overenskomster (dokument 25). Econa har i overkant av 160 medlemmer i Oslo kommune. Oppstart er 23. april og partene må komme til enighet innen natt til 1. mai 2021. Da det er et mellomoppgjør, vil kun lønn bli forhandlet. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.

Christian Prestholdt Selen

 


Sektoransvarlig i Econa:
Christian Prestholdt Selen
christian.prestholt.selen@econa.no 
T: 98 83 14 78 

 

Akademikernes første krav i Oslo kommune 

Avtaleverket

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Overenskomstene inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner mv.

Forhandlingsmodellen i Oslo Kommune

Stillinger i Oslo kommune er som hovedregel innplassert i et lønnsrammesystem. Forhandlinger om lønnsrammesystemet, herunder lønnsendringer for stillingsgrupper, skjer sentralt.

Hovedtariffoppgjørene foregår da sentralt mellom Oslo kommune og Akademikerne, men slik at hver enkelt forening i Akademikerne har partsrettigheter slik at avtalen inngås med Econa. I lønnsoppgjøret kan det avsettes midler til tillegg på lønnstabellen, justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. De sentrale avtalepartene fastsetter størrelsen av en eventuell avsetning til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Ettersom 2021 er et mellomoppgjør, vil det kun forhandles om lønn.

Econa (og Akademikerne) mener forhandlingssystemet i Oslo kommune må endres. Vi mener lønnsforhandlingene skal skje lokalt i den enkelte virksomheten.