Arrangement

Outsourcing av regnskapsføring

Outsourcing av hele eller deler av økonomifunksjonen er en del av den fremtidige driftsmodellen for mange store og små bedrifter, dersom den ikke allerede er innført. Noen er kommet lengre enn andre på dette området og vi søker å belyse erfaringer fra både utsetting av egen avdeling og fra forhandling med nye leverandører.