Magma topp logo Til forsiden Econa

Øyvin Kyvik

Øyvin Kyvik har erfaring som prosjekt-analytiker i internasjonal skipsfart og mange år som småbedriftsleder og entreprenør. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, har en ph.d. fra ESADE Business School og er i dag tilknyttet Høgskolen på Vestlandet. Hans faglige interesseområder er strategisk ledelse, innovasjonsprosesser, entreprenørskap og internasjonalisering.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS