Magma topp logo Til forsiden Econa

Paul Gooderham

Paul Gooderham er professor i internasjonal ledelse ved Norges Handelshøyskole. Siden 2012 har han vært faglig leder for forskningssamarbeidet mellom NHH og Telenor. Han har nylig utgitt boka «Global Stratgey and Management».
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS