Arrangement Faglig

Pensjon er komplisert - selv for økonomer

Ett av målene med pensjonsreformen var å gjøre reglene enklere. Overgangsreglene innebærer imidlertid at de som nå er yrkesaktive får en spesielt komplisert pensjonssituasjon hvor både opptjening og uttak skal beregnes delvis etter gamle og delvis etter nye regler.