Pensjonert og frisk eller ansatt og syk?

Jeg har med stor interesse sett at det har kommet en del forskning på helsen til eldre, - er det helsemessige forskjeller mellom de som fortsatt er yrkesaktive og de som har pensjonert seg?

Minolta DSC

Vi har jo forutsatt at siden levealderen øker så kan vi også stå lengre i arbeidslivet. Ja, bred politisk enighet om pensjonsreformen forutsetter at vi må stå lengre i jobb for at pensjonssystemet skal være bærekraftig og at vi trygger vår velferd. Men hva hvis det skulle vise seg at «vinningen går opp i spinningen», at et lengre liv i arbeid medfører at behovet for pleie og omsorg for denne gruppen blir større enn om man hadde pensjonert seg tidligere?

Vi må for all del passe oss for den logiske slutningen at dersom det viser seg at man får bedre helse av å slutte å jobbe, så bør man nødvendigvis slutte. Hovedhensikten med å jobbe er tross alt ikke å bedre egen helse, men å skape verdier for oss selv og for samfunnet. Mange konklusjoner kan bli feil når man har som utgangspunkt at den ideelle tilstand for arbeid er å sveve på en rosa sky, ikke skal du bli sliten, stresset og syk, verken psykisk eller fysisk.

La oss, hypotetisk sett, si at forskerne fant ut at alle, uansett alder, fikk bedre helse av å slutte å arbeide og heller gå tur og trene. Likevel ville neppe mange konkludere med at alle bør slutte å jobbe. Hvis denne konklusjonen ikke kan trekkes for en 40 åring, hvorfor skal den da trekkes for en 60-åring?

For samfunnet er det selvfølgelig en stor forskjell om folk lever av pensjon eller jobbinntekt. Det er avgjørende for vårt velferdssamfunn at flere jobber, får sin lønn, betaler sin skatt og ikke minst skape verdier for arbeidsgiver og samfunn enn at flere lever av trygd eller pensjon. . Ved å jobbe skapes verdier som kan selges og overskudd som også skattlegges. La oss støtte opp om det siste, fordi det er best for oss alle!

----------------------

SSB-forsker Astri Syse har gjort en studie som indikerer at blant eldre har pensjonister bedre helse enn yrkesaktive. Artikkel i Journal of Aging and Health: http://jah.sagepub.com/content/early/2015/12/31/0898264315624906.abstract

Innlegg i DN: http://www.dn.no/meninger/debatt/2016/01/06/1156/Helse/-pensjonere-seg-gjr-deg-friskere-og-sprekere (også limt inn under).

Nyhetssak i Dagens Medisin: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/01/07/bedre-helse-som-pensjonist-enn-som-arbeidstaker/

Debatt på Dagsnytt Atten: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten#t=49m3s