Pensjonsavtale for selvstendig næringsdrivende

Gjennom Econas avtale hos Storebrand, får du et konkurransedyktig tilbud på pensjon. Ved opprettelse av en pensjonsavtale kan du oppnå skattefordeler, reduserte administrasjons- og forvaltningskostnader. Rådgivere hos Storebrand hjelper deg å velge mellom ulike gunstige ordninger.

Pensjonsavtale selvstendig næringsdrivende

Gunstig avtale på pensjon

Econa har forhandlet en svært god og helhetlig samarbeidsavtale med Storebrand. Denne avtalen gir trygghet og forutsigbare priser på pensjon for alle medlemmer som driver egen virksomhet, og sikrer små bedrifter like gode avtaler som de største selskapene. Du, derimot, får tid til å fokusere på helt andre ting.

Pensjonspengene blir investert i selskapene som er best rustet for fremtiden, fordi vi mener det vil gi størst mulig pensjonspott. Du får altså i pose og sekk: god avkastning og god samvittighet.

Storebrand Finansiell Rådgivning hjelper deg med å se muligheter og ta lønnsomme valg rundt din økonomi, både som privatperson og selvstendig næringsdrivende.

Ta kontakt med Storebrand for et uforpliktet tilbud på pensjon!

klikk her eller ring Kundeteam Bedrift på telefon 22 31 52 77