Pensjonsrettslig rådgivning

Econa kan tilby pensjonsrettslig rådgivning. Vi kan bl.a. hjelpe deg med generell og konkret rådgivning om reglene, samt utarbeidelse av og tolkning av pensjonsavtaler.

Senior CoupleHva kan du om pensjon? En undersøkelse som Respons har gjennomført på oppdrag fra Akademikerne viser bl.a. at kun 13 % av arbeidstakerne sier de har god eller svært god kjennskap til pensjonsreformen som ble innført i 2011. 2 av 3 mener de har behov for mer kunnskap om
pensjonsrettighetene sine.  

Folketrygden ble innført i Norge i 1967. Siden den gang har aldersfordelingen i befolkningen forandret seg. Det blir stadig flere eldre og færre yngre.  Dermed blir det også færre personer som jobber, og som er med på å finansiere pensjonene i folketrygden, gjennom å betale skatt. For at regnestykket skal gå opp, har vi fått et nytt regelverk som skal stimulere folk til å være yrkesaktive lenger.

Pensjonsreformen gir mange muligheter for ulike kombinasjoner med arbeid og pensjon – men det er
store forskjeller på om du jobber i det private eller i det offentlige. Noen har også individuelle pensjonsavtaler med arbeidsgiver – avtaler som kanskje ikke er helt tilpasset pensjonsreformen. Har du tilstrekkelig oversikt over rettighetene dine? Har du AFP? Eller avtale om pensjon over drift? Hva skjer hvis du slutter i virksomheten? Kan du ta ut pensjon fra fylte 62 år?

Dette tilbudet er en del av vår juridiske rådgivning - noe som innebærer at omfanget av kostnadsfri rådgivning skjer innen de samme rammer som vår arbeidsrettslige rådgivning og at rådgivning utover den kostnadsfrie rådgivningen faktureres til kr. 860 pr. time ekskl. mva. For øvrig gir vi samme typen bistand som privatpraktiserende advokater innen dette feltet.

Kontakt oss på epost; advokat@econa.no