Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Heum

Per Heum er seniorforsker ved SNF. Forskningsinteressen har konsentrert seg om ulike tema vedrørende næringsutvikling og økonomisk politikk, herunder internasjonalisering i norsk næringsliv.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS