Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Nordahl

Per Nordahl er ansvarlig for leder- og organisasjonsutvikling hos Kulturutviklerne og opptatt av hvordan du kan tilrettelegge for å skape unike prestasjoner og samtidig ivareta ledere og medarbeidere. Han er spesielt kjent for sin evne til å finne nye perspektiver og tilnærminger i sitt arbeid med organi­sasjoners utvikling. Gjennom Kulturutviklerne har han vært med på å skape et helhetstilbud av spesialister innenfor en rekke områder som må ivaretas for å bygge de organisasjonskulturer som skaper unike prestasjoner. For mer info se kulturutviklerne.no eller ta kontakt via per@kulturutviklerne.no
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS