Permisjon: Forskning, artikler og eksterne kilder

FORSKNING KNYTTET TIL PERMISJON:

Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Readjusting one’s life in the tension inherent in work and motherhood», Journal of Advanced Nursing, Vol.67(10), 2011

Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Obtaining Confirmation through Social Relationships: Norwegian First‐time Mothers' Experiences While on Maternity Leave», Nursing & Health Sciences Vol.12(1), 2010

Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Living on the Edge of Being Overstretched—A Norwegian Qualitative Study of Employed Pregnant Women», Health Care for Women International, Vol.31(6), 2010

Halrynjo, Sigtona, Selma Therese Lyng, «Fars forkjørsrett - mors vikeplikt? : karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner», Tidsskrift for samfunnsforskning, Årg.51(2), 2010

Østbakken, Kjersti Misje, Sigtona Halrynjo & Ragni Hege Kitterød, Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme, Rapport 2018:15 – Institutt for samfunnsforskning, 2018

CORE om foreldrepermisjon: https://www.samfunnsforskning.no/core/bilder/core-indikator-status/core-status-foreldrepermisjon-og-fedrekvote/corestatus_foreldrepermisjon.pdf

 

Kortere nyhetsartikler omkring permisjon:

DN artikkel med advokat Heidi Fuglesang og karriererådgiver Kristin Ølberg 06.03.2019 Gravid eller nybakt mor? Disse rådene er til deg

Harvard Business Review: Need a Good Parental Leave Policy? Here It Is 

Harvard Business Review: A Winning Parental Leave Policy Can Be Surprisingly Simple 

Harvard Business Review: The Maternal Wall. Om mødre som er i permisjon.

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen. Norsk forskning om lederes forventninger til kvinner og menn i forbindelse med fødselspermisjon. Den sier blant annet at: «Fedrene i advokatfirmaer ble oftere oppfordret av lederne til å være tilgengelige og jobbe litt under permisjonen, mens de ikke forventet det samme av mor».

Mor tar mer ansvar for barna enn far, selv i likestilte par. Norsk forskning om hvem som tar ansvaret hjemme, og hvordan dette påvirker karrieren.

Far blir leder, mor blir mor. Norsk forskning om effekten av barn på kvinner og menns karriere: Den «viser at kjønnsforskjellen øker når disse parene får barn og at kjønnsforskjellen øker ytterligere hvis far har høyere utdanning enn mor.»

 

MAGMA, ECONAS TIDSSKRIFT FOR ØKONOMI OG LEDELSE:

Graviditet - Permisjon og plutselig tilbake i jobb?» Juridiske rettigheter og råd

Flere tips fra andre:

 

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!