Personlig økonomi inn på timeplanen etter klagestorm

- Dette må vi kunne innkassere som en liten seier, sier fagsjef Joakim Østbye i Econa. Han viser til at personlig økonomi nå er tatt inn igjen i læreplanen i samfunnsfag.

Den pågående fagfornyelsen i norsk skole har skapt stort engasjement. Nærmere 4000 høringsuttalelser kom inn etter at Utdanningsdirektoratet tidligere i år la fram sine til innhold i grunnskolen. Her var personlig økonomi tatt ut. Dette vekket harme og forundring hos Econa og en rekke andre som har avgitt svar i høringsrunden.

- Vi mener at det allerede er for lite om dette i skolen i dag, sier Østbye. At det ble foreslått ytterligere nedprioritering av et fagområde som er så viktig for folks liv, opplevde vi nærmest som en provokasjon, hevder Østbye. Heldigvis har Udir lyttet til kritikken, og tatt temaet inn igjen.

Samfunnet stiller stadig høyere krav til økonomisk forståelse. Samtidig er innslaget av personlig økonomi og sentrale økonomiske sammenhenger i samfunnet i undervisningen nærmest fraværende i norsk grunnskole. En undersøkelse Ny Analyse gjorde for Econa våren 2016 viser at så mange som 75 prosent av dem som nylig har gått ut fra ungdomsskolen (personer under 30 år) opplever opplæringen innen personlig økonomi som dårlig eller svært dårlig. Samtidig viser en tilsvarende undersøkelse fra våren 2017 at hele 85 prosent av befolkningen mener at undervisning i personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen.

- Dette er signaler som må tas på alvor. Derfor et dette en viktig sak for Econa. Vi kommer til å trykke på videre, avslutter Østbye.