Poengsetting av kompetansen din

Vi erfarer at arbeidsgiver i økende grad bruker skjemaer og poengsetting ved kartlegging av kompetansen til de ansatte. Skjemaet brukes ved nedbemanninger, men kan også bli brukt som grunnlag for oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.

Hånd som huker av på et skjema

Bruk av skjemaer for å kartlegge kompetansen er i utgangspunktet helt uproblematisk. Det kan tvert imot være et hensiktsmessig verktøy dersom det f.eks. brukes for å tilby kompetanseutvikling. Problemene oppstår når det kombineres med poengsetting, og denne poengsettingen brukes som grunnlag for en oppsigelse. Den ansatte presenteres gjerne for vurderingene og poengsettingen i et drøftingsmøte, som er etter at utvelgelsen av de overtallige er foretatt. I en del saker er ikke en gang arbeidsgivers representant i drøftingsmøtet i stand til å redegjøre for bakgrunnen for poengsettingen. Prosessen fremtrer som en lettvint løsning for arbeidsgiver – men med det resultat at arbeidstaker står uten vern.

For det må jo innrømmes at det fremtrer som en «perfekt» løsning. Sett noen tall inn i et skjema – og vips så har du på en enkel måte kommet frem til hvem som må gå i en nedbemanning. Problemet er imidlertid at den ansatte står igjen med et grunnleggende spørsmål: Hvorfor ble jeg valgt ut?

Vi har alle fått karakterer på skolen. Dette skjer i åpne prosesser, vi testes i prøver – og skjønner i stor grad hvorfor karakteren ble som den ble. I arbeidslivet brukes det mer i det skjulte – vi får vite resultatet, men ikke begrunnelsen. Og konsekvensen kan være dramatisk – du mister jobben din.

Vi har flere dommer som stiller spørsmål ved oppsigelser som bygger på slik poengsetting av de ansatte. Felles for disse dommene er at poengsettingen skjer uten den ansattes medvirkning. Og svaret domstolene kommer til er: Oppsigelsen som skjer etter en slik prosess er ugyldig.

Så kjære arbeidsgiver som bruker poengsetting for å velge ut hvem som skal sies opp i en nedbemanning: Det er stor sjanse for at disse oppsigelsene settes til side som ugyldige ved en rettslig prøving av saken. Ta dere den tiden det tar med en mer betryggende prosess.

Les saken på Hegnar.no her.


Se saken i dagens utgave av Finansavisen, side side 28
Se saken i dagens utgave av Finansavisen, side side 29