Arrangement Excel Online Digitalt utvikling og innovasjon

Power BI – DAX formler – Intro

I dette introkurset er det fokus på å forstå formler i en datamodell. Det blir forklart prinsipper og teori rundt DAX.