Arrangement Excel

Power BI DAX intro

Power BI – DAX formler – Intro I dette introkurset er det fokus på å forstå formler i en datamodell. Det blir forklart prinsipper og teori rundt DAX. Evalueringskontekst står sentralt hvor en skal forstå hvorfor et beregnet beløp i en rapport blir som det blir. Etter kurset vil brukeren få en ny opplevelse ved arbeid med DAX hvor en ser viktigheten av å kunne teorien som ligger bak. Undervisningen foregår i Power BI Desktop.