Arrangement Årsmøte

Praktisk styrearbeid i medgang og motgang

Å være styremedlem i små og mellomstore bedrifter er både spennende og utfordrende. Bedriftens størrelse er slett ikke ensbetydende med at styret kan ta lett på sitt ansvar. Styret har en viktig rolle, ofte presset mellom generalforsamling og administrasjon – som kanskje er én og samme person.