Arrangement

Praktiske erfaringer om styrearbeid

Lokalavdelingen i Nordland inviterer sine medlemmer til foredrag om styrearbeid i praksis. Eirik Sørgård, daglig leder i Pronord som forvalter KapNord Fond AS og SINAS AS vil holde foredrag basert på hans erfaring innen styrearbeid.