Premiere på Økonomiglede

Økonomiglede har hatt en strålende premiere. Først ute var Morten Vigen Kolek og Jesper Indrelid på Morellbakken Skole i Oslo. I Vestfold ble første trenerpar Brede og Kristine fulgt av NRKs TV-team på sitt besøk ved Bugården skole.

Rektor ved Morellbakken skole Marit Jensen med økonomitrenerne Morten Vigen Kolek og Jesper Indrelid

Morten Vigen Kolek og Jesper Indrelid var i ilden som første trenerpar. De møtte spente og forventningsfulle opp på Morellbakken ungdomsskole i Oslo. Her ble de møtt av en hyggelig lærer, lagleder på niende trinn, Hilde Thyness. Hun viste vei inn til klasserommet og hjalp til med det tekniske før hun måtte ut å ha inspeksjon.

Entusiasme

Ikke lenge etter dukket en entusiastisk assisterende rektor, Marit Jensen, opp i klasserommet. Hun var opptatt av hva elevene ville sitte igjen med etter undervisningen. Da Jesper kunne fortelle at poenget var å lære elevene å styre pengene sine og ta gode økonomiske valg var fru Jensen (hun kalles det på skolen, det er to som heter Marit i staben) solgt. Dette er midt i blinken, nærmest ropte hun begeistret. Hennes “moreller” trenger dette på sin vei ut i livet, konkluderte hun. Den utvalgte klassen, som er først i en rekke av fem paralleller som får besøk av Økonomglede, hadde vikar den aktuelle dagen, så fru Jensen tok ansvar og innledet timen med stor entusiasme. Klassen fikk høre at de var heldige som fikk besøk og skulle ha en annerledes time og at hun var overbevist om at kom til å lære mye.

Jobber og kebabspising

Morten og Jesper presenterte seg selv og Econa og satt i gang med å spre Økonomiglede. I ordets rette forstand. Begge ga klart inntrykk av at de glødet for faget og elevene fulgte interessert med. Hendene spratt i været fra første spørsmål og dialogen var i gang. Det viste seg at mange hadde jobbet ved siden av skolen, de hadde vært trenere og instruktører i sommerferier, noen vasket hjemme og en jobbet med koding. Det kom mange gode forslag til aktuelle jobber og også en del spørsmål knyttet til skatt. Blant annet om det var aldersgrense på å betale skatt. Noe de litt skuffet fikk konstatert at det er det ikke.

morten og jesper

Morten Vigen Kolek og Jesper Indrelid underviser på Morellbakken skole

Vi fikk også en mer eller mindre opplysende diskusjon om kebab der Morten og elevene ble enige om at kebab er dyrt, men godt, og verdt å bruke penger på (prioritere) noen ganger. 

Engasjert jobbing med case

Mange av elevene hadde sett og brukte kontoutskrift som de hadde på apper osv. og mange hadde egne penger de disponerte til eksempelvis kinobesøk og annet de ønsket å gjøre.

Da det var tid for å jobbe med case, var elevene klare til å prøve seg som økonomirådgivere. Alle jobbet engasjert i grupper, og nesten alle ville svare i etterkant. Det kom både kreative og realistiske løsninger på utfordringen, som var å hjelpe Theo og skaffe nok penger til en Londontur.

Det var høyt engasjement, mange gode spørsmål og stor interesse fra elevene både underveis og etter endt gjennomgang av caset. Elevene sa de hadde lært noe, og alle hadde fått med seg huskeregelen, OPP (Oversikt, Prioritere, Planlegge), som Morten og Jesper gjennomgikk.

Både trenere og elever virket fornøyde med undervisningen og det hele ble avrundet med at alle elevene fikk utdelt kursbevis fra Økonomiglede.

NRK fulgte Vestfold-trenerne

I Vestfold tok økonomitrenerne Brede Ask Storhaug og Kristine Røed turen innom NRK Vestfolds radiostudio før de besøkte Bugården ungdomsskole i Sandefjord 15 februar.

Kristine og Brede i studio 15 feb
Kristine Røed intervjues om Økonomiglede på NRK Vestfold.

-Dette blir helt klart en helt annerledes dag på jobben, sier Brede og Kristine, som er økonomer og har helt vanlige jobber, henholdsvis i Telenor og i revisjon. Dette blir noe vi aldri har gjort før og det blir spennende.

Kristine sier at det er viktig at unge lærer økonomi så tidlig som mulig og at de forstår at økonomi er gøy så lenge man kan litt om det.

Du kan høre intervjuet her: (klikk på 5. Økonomiskole for ungdomselever)

Etter første økt sier de begge at de traff elevene godt og de var superengasjert når de jobbet med casen. Det virker som om Økonomiglede tas imot med glede av både elever og lærerne.

Men, det er intet latmannsliv å være økonomitrener i Econa. Her er hva Brede Ask Storhaug beskriver en økonomitreners vanlig dag på jobb:

Kl. 07.20 radio NRK Vestfold
Kl. 09.00 Økonomi glede 60 elever Sandefjord 
Kl. 10.15 NRK TV Østlandssendingen, Sandefjord blad, Byavisa
Kl. 11.00 Økonomi glede 60 nye elever i Sandefjord
Tilbake til ordinær jobb

 Elever Bugården skole

Her to elever som ble filmet av NRK Vestfold (PS. klarert med foreldre)

Etter de tre første besøkene har rundt 180 elever fått undervisning i Økonomiglede. Vi ser frem til fortsettelsen. 


Les mer om Økonomiglede her.