Pris til Econa-studentene ved UiA

UiA-studentene Sondre Ovnerud, Lars Magnus Lynngård, Sofie Sørum og Henrik Alfredsen vant prisen for Årets studentgruppe under Econa-konferansen i Oslo, 23 september. Sondre mener det er viktig å tenke litt «utenfor boksen» og høre på hva studentene spør etter i kampen om å være en attraktiv aktør på studiestedet.

Det er gjevt å vinne prisen som Årets studentgruppe. Dette betyr at de gjennom flere år har lagt ned et solid arbeid, vært synlige overfor medlemmene og vært gode til å rekruttere nye studenter. I tillegg har UiA-studentene skapt gode og varierte arrangementer og sørget for å være et attraktivt tilbud på sitt studiested.

Spenningen blant de rundt 60 studentene som var tilstede under middagen var stor, og gleden desto større for Agder-studentene da adm.dir. Tom Bolstad ba Sondre, Lars Magnus, Sofie og Henrik om å komme opp på podiet for å motta pokalen og diplomet.

Vi har spurt Sondre om hva det betyr å få denne utmerkelsen:

"Først og fremst så er det jo en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig det siste året. Når man legger ned såpass mange timer i frivillig arbeid er det veldig kjekt å få en slik påskjønnelse. Personlig er det mitt tredje år i Econa UiA og gjennom studentkonferansene har jeg erfart at det er ekstremt mange flinke folk blant studentgruppene rundt omkring i landet, samt de vi har i utlandet. Da er det ekstra stas å kunne smykke seg med denne tittelen når jeg vet at nivået og engasjementet er så høyt på de andre studiestedene. Det skal også legges til at tidligere styremedlemmer skal ha sin del av æren da de har vært med å lage et solid fundament som vi har kunnet bygge videre på. Kort oppsummert så er dette en enorm «motivasjonsboost» til å fortsette å bygge videre på det arbeidet vi gjør og samtidig prøve å bli enda bedre."

studentavdeling ved UiABilledtekst: Leder Sondre Ovnerud og hans team i Econas studentavdeling ved UiA takker Tom Bolstad og hele Econa for den gjeve prisen.

 

 

 

Hva tror du selv dere har gjort riktig? Noen tips til andre studentgrupper?

"Jeg tror vi har vært flinke til å ha jevne og varierte arrangementer for studentene. I tillegg så er vi opptatt av å være synlig gjennom hele semesteret og står jevnlig på stand og informerer om Econa og kommende arrangerementer, vi verver medlemmer, og ikke minst er den gratis kaffen vi deler ut noe som alltid blir like godt mottatt. Vi har også vært kreative på de arrangementene vi har gjort, og vært flinke til å etterkomme studentenes ønsker, noe tilbakemeldingene fra medlemmene våre tilsier.

Jeg tror det er viktig å tenke litt «utenfor boksen» og høre på hva studentene spør etter. Jeg har også stor tro på arrangementer knyttet opp mot næringslivet som ufarliggjør terskelen til å komme i kontakt med dem. Det er bare kreativiteten som setter grenser for hva som går an å arrangere, så lenge det er innenfor rimelighetens grenser."

Veien videre – hvordan kapre og beholde flere studenter i Agder?

"Vi jobber hardt for å verve nye medlemmer i form av spesifikke arrangementer for nye studenter. I tillegg til det prøver vi etter beste evne å ha styremedlemmer på alle studietrinn slik at vi til enhver tid er representert uansett om en er master- eller førsteklassestudent. På den måten synliggjør vi oss blant samtlige studenter og det blir enklere å nå ut til medlemsmassen vår i tillegg til å få flere medlemmer. Videre må vi bare fortsette å imøtekomme studentenes arrangementsønsker og prøve å variere de såpass mye at vi har noe for enhver smak.

Når studentene nærmer seg endt utdanningsløp er det viktig at vi er tydelige på at Ung i Arbeid-segmentet finnes slik at de fortsetter å være medlem og benytter seg av de tilbudene dette spennende segmentet tilbyr. Det handler om informasjon, bevisstgjøring og tilrettelegging slik at også nyutdannede kan ta bedre beslutninger. Hver dag."

 

Lars Magnus Lynngård, 25 år fra Bergen. Går i 5. klasse med hovedprofil i finansiell økonomi.

Sondre Ovnerud, 23 år fra Stavanger. Går i 3. klasse med hovedprofil i økonomisk styring og er leder for studentgruppen Econa UiA.

Sofie Sørum, 20 år fra Kristiansand. Går i 2. klasse.

Henrik Alfredsen 23 år fra Asker. Går i 4. klasse med hovedprofil i International management.

Styret t består også av ytterligere seks styremedlemmer som er: Preben Stene, Beatrice Simensen, Ida Marie Laache, Vilde Aaser Grønli, Jonas Driveklepp og Lars Pedersen.