Arrangement

Private Equity i styrerommet

Private Equity betegner kapital som investeres i bedrifter utenom børs, og hvor investorenes representanter utøver aktivt eierskap.