Arrangement

Profesjonelle dialoger - fra kanten av stupet til suksess

Ledelsesidealet i samfunnet har beveget seg i retning relasjon/kommunikasjon. I dag innebærer godt lederskap av at dagens ledere må være dyktige i mellommenneskelig kontakt. Innledere: Jan Georg Kristiansen, siviløkonom og daglig leder Erickson Coachutdanning og Pål Riis, rektor/skoleleder ved Ullern Videregående Skole