Arrangement

Prosjektledelse i offentlig sektor - Kildesortering i Oslo

Onsdag 18. november avholdes første møte i Nettverk for offentlig ansatte.