Kurs Offentlig

Prosjektledelse i offentlig virksomhet

fra strategi til vellykket gjennomføring