Magma topp logo Til forsiden Econa

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøy­skolen BI og en av to ledere ved Sener for digitalisering. Sannes har en licentiatsgrad fra Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Han har veiledet mer enn 200 innovasjonsprosjekter i norske virksomheter. Han forsknings- og undervisningsinteresser er spisset mot forretnings­utvikling og innovasjon basert på digital teknologi. Sannes er fagredaktør for Magma 0617.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS