Studentene bør stimuleres til videre studier på mastergradsnivå (19. mars 2012)


Tilbake

19.3.2012

Econa mener at andelen frie emner i bachelorstudiet bør være på tilnærmet et semester for i større grad å stimulere til lengre utenlandsopphold. Det bør også tilrettelegges for at studentene velger et semester i utlandet både på bachelor og masternivå. Les Econas synspunkter på høringen til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon – til Kunnskapsdepartementet.

pt>