Arrangement Excel

Rapportering med Power BI videregående

På dette intensivkurset fortsetter vi fra kurset Rapportering med Power BI. Vi begynner med å se på hvordan Power BI Service er bygd opp. Vi laster data opp i skyen for så å vise ulike metoder for visualisering og deling av rapporter. Vi lager datamodell i Power BI Desktop hvor det blir fokus på tilpasninger, rensing av data i Power Query og formler ved hjelp av DAX. Nyttige teknikker som kan brukes i budsjettarbeid og annet rapportarbeid