Arrangement Excel Online Digitalt utvikling og innovasjon

Rapportering med Power BI videregånde

På dette intensivkurset fortsetter vi fra kurset Rapportering med Power BI. Vi begynner med å se på hvordan Power BI Service er bygd opp. Vi laster data opp i skyen for så å vise ulike metoder for visualisering og deling av rapporter.