Rapportering på samfunnsansvar gjelder alle

Alle de fem innlederne på Econas frokostmøte var enige om at samfunnsansvar gjelder alle i bedriften, ikke bare de som skriver rapporten. Det nytter ikke med glossy rapporter hvis ikke de ansatte eier ansvaret, kom frem på Econas første frokostmøte 18 april.

Tross regn og grått vær møtte nærmere 90 personer opp på Litteraturhuset til Econas frokostmøte ”Samfunnsansvar – symbolsk eller substansielt?” tidlig torsdag morgen. Fem eksperter delte sitt syn og erfaringer på bærekraftige investeringer og nytt rapporteringssystem. Stortinget har nylig vedtatt et nytt lovkrav til rapportering om samfunnsansvar for store foretak.

Frokostseminar - paneletFrokostseminar - paneletFrokostseminar - paneletFrokostseminar - panelet

De fem ekspertene var fra venstre: Espen Knutsen fra Revisorforeningen, Ellen Behrens fra Orkla, Jeanett Bergan fra KLP, Caroline Ditlev-Simonsen fra BI og Olaf Thommesen fra Steria.

Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, ønsket velkommen, og ordstyrer David Hansen ledet forsamlingen gjennom møtet.

De verste snakker mest

De nye lovkravene ble debattert på Econas frokostmøte ”Samfunnsansvar – symbolsk eller substansielt?”  torsdag. Panelet var enige om at det er viktig at selskapene ikke lar seg friste til å benytte standardfraser og ferdige maler når de skal oppfylle de nye kravene, men fokuserer ressursene på å rapportere på omstendigheter som er relevante for det enkelte selskap. 

- Det finnes allerede en rekke selskaper som utarbeider ulike former for rapporter knyttet til samfunnansvar, eller CSR. I begynnelsen het de oftest miljørapporter, så ansvars- og bærekraftsrapporter. I dag heter de ofte CSR-rapporter. Utfordringen er imidlertid at de som skriver mest, er de som er verst når det kommer til handling. Dette er ofte selskaper som har opplevd kritikk, og dermed blir opptatt av å rapportere. Men foreløpig er ikke disse rapportene revisjonspliktige, så det er krevende å etterprøve det som står i dem, sa seniorforsker ved Handelshøyskolen BI, Caroline Ditlev-Simonsen, som forsker på dette området. 

Hennes beste råd til bedrifter som nå skal rapportere på nye elementer, er å skrive mindre, men skrive om det riktige. 

Hun støttes av leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanette Bergan i KLP

-I vårt mål om å være en ansvarlig investor arbeider vi med å integrere samfunnsansvar i våre investeringsstrategier. Utfordringen er at innholdet i mange av dagens rapporter ikke alltid gjenspeiler virkeligheten. Men vi bruker tid på å analysere datakvaliteten på det som rapporteres, og vår vurdering er at rapporteringen blir stadig mer troverdig og etterprøvbar. Jeg tror at vi vil kunne gjøre helt andre vurderinger av bedrifter om tjue år, basert på hvordan de rapporterer til omverden, sa Bergan.

Må rapportere på relevante kriterier

Leder for samfunnsansvar i Orkla-konsernet, Ellen Behrens, fortalte hvordan Orkla bruker mye ressurser på å holde dialog med ulike interessenter, som et verktøy både for arbeidet med ulike CSR-elementer, og som en kilde til rapportering. 

-Vi tror at åpenhet og god interessentdialog gir oss kunnskap om verden rundt oss, noe som gjør at vi kan tilpasse vårt arbeid med samfunnsansvar. Samtidig gir dialog med omverden oss en mulighet til å synliggjøre hvordan vi arbeider. Et eksempel er nye trender innenfor mat og helse, som har gjort at Orkla har redusert innholdet av fett og sukker i en rekke produkter, sa hun.

Beherens medgav at dialog og rapportering er ressurskrevende, og understreket at norske bedrifter fremover må vurdere effekten av nye rapporteringskrav opp mot den kostnaden dette arbeidet har. 

-Derfor er det viktig å rapportere på de relevante aspektene, ikke bare på det de andre snakker om. For Orkla-konsernet er matvaresikkerhet et slikt parameter, sa hun.

Sømløs rapportering

Espen Knudsen, fagsjef for rammebetingelser i  Revisorforeningen, mente tiden nå er moden for at rapportering på ikke-finansielle områder blir en integrert del av den øvrige regnskapsinformasjonen. 

-Dagens CSR-rapporter er ofte lite interessant for eksterne regnskapsmottagere. Ofte er rapportene omdømmedrevet heller enn investordrevet. Men det foreligger i dag forslag til et rammeverk som gjør det mulig å slå sammen rapporteringen av de finansielle, de sosiale og de miljømessige resultater til en rapport – en rapport som blir lest, sa han.  

Foredragsholderne tok opp temaer knyttet til det nye lovforslaget, og næringslivets rapporteringsansvar ble diskutert fra ulike innfallsvinkler – fra hvordan en bedrift bør utarbeide rapporter, til konsulenters rolle i denne prosessen. Panelet delte også sine erfaringer med å tilrettelegge for å gjøre informasjonen tilgjengelig for investorer, bruke samfunnsansvar som en kilde til langsiktig lønnsomhet, samt å sikre bærekraftige investeringer.

Frokostseminar Econa 18 april_salen artFrokostseminar Econa 18 april_salen artFrokostseminar Econa 18 april_salen artPublikum viste stor interesse for paneldeltakerne i etterkant av møtet, noe som viser behovet for å sette et så viktig tema som samfunnsansvar på dagsorden. Econa takker alle som tok seg tid denne torsdag morgen og håper å seg deg på neste frokostmøte til høsten! 

Les for øvrig Magma 2/2013 som omhandler samfunnsansvar og rapportering. Har du spørsmål til frokostmøte, eller ønsker å bli satt opp på mailingliste over de vi inviterer, send en mail til post@econa.no.