Redd for å bli syk i løpet av ferien?

1. juli 2014 ble ferieloven endret. Vi oppsummerer de viktigste endringene her.

 To viktige endringer trådde i kraft 1. juli i fjor. 

  1. Retten til å utsette ferien om du blir syk ble utvidet.
  2. Mulighet til «å få utbetalt» ferie som ikke kan avvikles på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ble fjernet.

Retten til å utsette ferie ved sykdom 

Før endringene kunne ansatte som ble syke før ferien startet utsette den til senere på året. Ansatte som ble syke under ferien kunne derimot ikke kreve utsettelse, med mindre sykdommen varte i minst seks virkedager. I dag kan ferien kreves utsatt allerede fra første virkedag med sykdom. Dette gjelder som tidligere ved egen sykdom, ikke barns sykdom. Et tilsvarende antall virkedager skal gis som ny ferie senere. Endringen var ment å fremme feriens formål; å skjerme en periode med mulighet for restitusjon og hvile.

Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring, og det er den ansatte selv som må kreve utsetting så snart han/hun er tilbake på jobb.

Mulighet til «å få ferie utbetalt» ved sykdom og foreldrepermisjon

Før endringene kunne ansatte som ikke fikk avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon få utbetalt feriepengene for ferien de ikke rakk å avvikle, ofte omtalt som «å få ferien utbetalt».  I dag er ikke dette lenger mulig. Ferien kan ikke veksles inn i penger, men må tas ut som fritid.  

Etter de nye bestemmelsene skal all ferie som ikke er avviklet overføres til neste år. Tidligere var det kun 12 dager som kunne overføres. Skyldes manglende ferieavvikling arbeidsgiver, kan det i tillegg kreves erstatning.

Du kan lese mer om ferierettigheter i juridisk kunnskapsdatabase på vår nettsider.