Arrangement Digitalt utvikling og innovasjon Online

RegTech – hva er det og hvordan skaper det verdi ?

RegTech - oftest betegnet som regulatorisk teknologi på norsk – er anvendelse av teknologi til å imøtekomme ulike regulatoriske forpliktelser knyttet til overvåking og rapportering - fortrinnsvis innenfor finansiell sektor , men løsningene er også aktuelle for andre typer bransjer og sektorer.