Arrangement Faglig

Regulatoriske sandkasser som verktøy for digitalisering

Regulatoriske sandkasser skal fremme ansvarlig innovasjon innenfor gode rammebetingelser. Men hvem får tilgang til bøtten og spaden? Hvordan kan flere få nytte av det som skjer i sandkassene?