Arrangement

Rekeaften på Seivall med inspirerende workshop

Vi inviterer deg med ledsager til medlemskveld på Seivall. Vi får besøk av Nina Norton fra KAN som vil holde en workshop om motivasjon og arbeidsglede.