Rekordstor deltagelse på Controlleren 2014

Econas Contolleren 2014 samlet nesten 100 deltagere til to intense og fagtunge dager i slutten av mai. Controlleren har en lang historie som et av Econas signalarrangementer, og fungerer som en kompetansehevende og nettverksbyggende arena i både privat næringsliv og offentlig sektor.

Econas Contolleren 2014 samlet nesten 100 deltagere til to intense og fagtunge dager i slutten av mai. Konferansen ble åpnet av Kjersti Haugland fra DNB som tegnet opp makrobildet for norsk økonomi. Katarina Norderud fra Telenor var invitert til å snakke om muligheter og utfordringer for controllerrollen og Martin Vatne fra EY snakket om hvordan man definerer og benytter gode KPIer til styringsformål. Professor ved NHH, Trond Bjørnenak, avsluttet den første dagen med to forelesninger om strategisk lønnsomhetsstyring og om dynamisk rapportering og rullerende prognoser.

Den andre konferansedagen delte deltagerne seg i parallellseksjoner med dybdeseminarer på tema ledelse, kommunikasjon, risikostyring og prosjektcontrolling. Til slutt var Glasspaper invitert for å dra deltagerne gjennom en sesjon på hvordan jobbe smartere og mer effektivt i eget mailsystem.

Controlleren har en lang historie som et av Econas signalarrangementer, og fungerer som en kompetansehevende og nettverksbyggende arena der man møter ledende fagpersoner og andre med samme rolle og profesjonelle utfordringer som seg selv.

Datoene for Controlleren 2015 er allerede satt. Hold av 20.-21 mai 2015!