Rekruttering: Forskning, artikler og eksterne kilder

Det skjulte arbeidsmarkedet

Visste du at 4 av 10 jobber aldri blir utlyst? I stedet blir arbeidstakere rekruttert gjennom «Det skjulte arbeidsmarkedet». I Magma får du sju tips for å posisjonere seg best mulig i det skjulte arbeidsmarkedet!

Erfaringer fra kvinnelige CEOs

En nylig studie fra Oxford har forsket på hva som får kvinner til å bli toppledere. I artikkelen intervjuer de både mannlige og kvinnelige administrerende direktører/CEOs. Begge grupper gir råd til unge aspirerende kvinner. Artikkelen fortsetter med erfaringene og karriereveien til de kvinnelige topplederne. Forskerne har konkretisert funnene ned til fem tips:

Ikke vent på å bli spurt, ikke len deg på andre, tenk langsiktig, du må eie din egen karriere og utvikle din egen unike lederstil.

Les hele forskningen her:Claiming the corner office: Female CEO careers and implications for leadership development

Se artikkelen: Oxford study shows exactly what it takes for a woman to become CEO : 

Hvorfor kvinner ikke søker med mindre de har 100% av kvalifikasjonene for en jobb

En annen artikkel fra Harvard Business Review viser til tall fra en intern HP-rapport, som etter hvert har blitt ganske kjente og godt brukt som kilder, og heter Why Women Don’t Apply for Jobs Unless They’re 100% Qualified. Artikkelen tar for seg jobbsøking, stillingsannonser og de kvalifikasjonene som det utlyses. Funnene er klare: Menn søker på en jobb når de matcher/møter 60% av kvalifikasjonene, mens kvinner søker kun når de har 100% av dem. Hvorfor er det slik? Kvinner oppgir at de hadde ikke de ønskede kvalifikasjonene, er redd for å mislykkes, men også at stillingsannonsen hadde klare preferanser på hva slags type ansatt de ønsket og klare retningslinjer på hvem som burde søke. Men som oftest er disse kvalifikasjonene kun ønskede. Er kvinner for redde for å mislykkes og dermed unødvendig holder tilbake seg selv?

Maskuline og feminine ord i jobbannonser

En studie fra 2014, Gendered Constructions of Leadership in Danish Job Advertisements, tar for seg språket brukt i jobbannonser for topplederstillinger i Danmark. Den ser på hvilke ledelsesegenskaper som blir etterspurt. Forskningen finner at alle jobbannonsene var farget av kjønnsstereotypier. De fleste egenskapene som ble etterspurt er forbundet med tradisjonelle eller stereotype maskuline egenskaper.

- Regjeringen har utarbeidet en kort og lettfattelig brosjyre som bør brukes av bedrifter som ønsker å bygge en mer mangfoldig kultur og toppledelse. Brosjyren finnes her.

Tips og råd fra artikler i Magma:

Kom deg tidlig på LinkedIn og Å være eller ikke være – på LinkedI». Korte og konkrete tips til hvordan du bygger din LinkedIn-profil!

Rekruttering og sosiale medier. Denne artikkelen belyser hvordan og når sosiale medier kan brukes i rekrutteringsprosessen og undersøker hvilke fordeler og ulemper dette kan medføre, både for arbeidstakere og for arbeidsgivere. Den viser til flere uutnyttede muligheter og gir anbefalinger for hvordan disse kan realiseres.

Rekruttering gjennom sosiale medier – velsignelse eller forbannelse Artikkelen diskuterer ulike sosiale medier og hvordan de kan brukes til rekruttering. Den bruker norske virksomheter som eksempler og bakgrunn. Den viser at digitalisering av rekrutteringsarbeidet sparer tid og penger, og er særlig egnet for å skreddersy utlysninger til spesielle målgrupper.

Knekk Jobbsøkerkoden. Fire korte tips til nettverksbygging, CV, søknad og intervju.

Kvinner i bedriftsstyrene leder til suksess. Forskningen finner det entydig at bedrifter med kvinner i styret gjør det bedre enn bedrifter med rent mannsstyre. Det viser seg nemlig at det er en signifikant positiv sammenheng mellom kvinnelig representasjon i styret og bedriftens avkastning, og det blir bedre med flere kvinner i styret.

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!