Arrangement Ledelse Online

Relasjonsledelse og resultater

Hvordan kan du skape gode relasjoner samtidig som du bevarer din autoritet som leder? Å skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor organisasjonen er avgjørende for enhver leder.