Representantskapet

Representantskapet

Econas representantskap er foreningens høyeste organ. Representantskapet består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 6 studentrepresentanter. Representantskapsmøte avholdes 1 ganger i året.

Representantskapet skal blant annet:

- utarbeide visjoner og strategier for Econa
- påse at medlemsnytten maksimeres
- påse at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser
- fatte policy-beslutninger, utarbeide program og dokumenter
- godkjenne årsberetning med regnskap
- velge styre
- behandle vedtektsendringer
- holde seg løpende informert om relevante budsjetter og handlingsplaner

Representanter Oslo og Akershus

Calisch

-

Ann Kristin Helgeland Calisch

212226_cropped

-

Anne-Mari Bratholt

Dnb Bank ASA avd OSLO

Send e-post

Bjørn-Olav Høksnes

-

Bjørn-Olav Høksnes

Gro Jordheim

-

Gro Flatner Jordheim

Oppfølgingsenheten Frisk AS

Send e-post

73764_cropped

-

Hanne Bratlie

Harald-compressed

-

Harald Grytten

Multinett AS

Send e-post

Jon Stordrange

-

Jon H. Stordrange

NHO Transport

Send e-post

Jorunn Øyna

-

Jorunn Øyna

Obos Bbl

Send e-post

Kirsti Nessjøen

-

Kirsti Nessjøen

Politidirektoratet

Send e-post

Bilde Maria Cloudworks

-

Maria Carlsson

Cloudworks AS

Send e-post

81050_cropped

-

Ulrikke Wahl Sunde

Universitetsforlaget AS

Send e-post

Representanter Sør

Medlem mangler bilde

-

Bjørn Otto Eliassen

Christina Tetlie

-

Christina Tetlie

Red Rock AS

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Gustav Emil Amlie

Norcem AS

Send e-post

Helge Vivaas

-

Helge Olav Vivaas

Semco International AS

Send e-post

Jens Petter Skaug

-

Jens Petter Skaug

Medlem mangler bilde

-

Kari Anne Røysland

Lill D. Larssen

-

Lill D. Larssen

75060_cropped

-

Linn Kristin Jokerud Nymark

Dnb Forsikring AS

Send e-post

Pål Gjerstad

-

Pål Gjerstad

Hurdalsjøen Hotell

Send e-post

Rolf Sekkelsten

-

Rolf Sekkelsten

Advokat Arne Sekkelsten

Send e-post

Ståle Aakenes

-

Ståle Aakenes

Gassnova SF

Send e-post

Representanter Vestlandet

Alexander Aalvik

-

Alexander Aalvik

Skatt vest - Stavanger

Send e-post

Anita Mellem Severinsen

-

Anita Mellem

Accountor AS

Send e-post

250171_cropped

-

Barbara Salopek

Medlem mangler bilde

-

Håkon Elias Frøysa Hansen

Karen Gunnerud

-

Karen Marie Ramstad Gunnerud

Oslo kommune - Utviklings- og kompetanseetaten

Send e-post

Per Jorem

-

Per Jorem

Randstad Norway AS

Send e-post

Silje Øie

-

Silje Øie

83743_cropped

-

Simen Zeiler

Eni Norge AS

Send e-post

Representanter Midt og Nord

Ada Myhren

-

Ada Myhren

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Send e-post

Aurora Dyrnes

-

Aurora Dyrnes

Pbl (Private Barnehagers Landsforbund)

Send e-post

127578_cropped

-

Ellen Ingeborg Hætta

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Send e-post

Kjersti Bye Pedersen

-

Kjersti Bye Pedersen

Salten Regionråd

Send e-post

Linda Dokmo

-

Linda Dokmo

Husbanken Region Bodø

Send e-post

Merete Holm.18

-

Merete Holm

Nord universitet

Send e-post

Studentrepresentanter

905176_cropped

-

Brede B. Müller

Handelshøgskolen NMBU

Send e-post

Hanne Solheim

-

Hanne Solheim

Norges Handelshøyskole - NHH

Send e-post

905027_cropped

-

Inger Lise Hoff Wollan

Handelshøgskolen NMBU

Send e-post

Peter Bamrud (4)

-

Peter Bamrud

Handelshøyskolen OsloMet

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Petter Westgaard