Representantskapet

Representantskapet

Econas representantskap er foreningens høyeste organ. Representantskapet består av totalt 48 medlemmer, hvorav 24 medlemmer velges direkte av medlemmene i landets fire regioner, seks studentrepresentanter, samt 18 ledere og representanter fra våre 14 lokalavdelinger.

Representantskapsmøte avholdes 1 ganger i året.

Representantskapet skal blant annet:

- utarbeide visjoner og strategier for Econa
- påse at medlemsnytten maksimeres
- påse at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser
- fatte policy-beslutninger, utarbeide program og dokumenter
- godkjenne årsberetning med regnskap
- velge styre
- behandle vedtektsendringer
- holde seg løpende informert om relevante budsjetter og handlingsplaner

Representanter Oslo og Akershus

Calisch

-

Ann Kristin Helgeland Calisch

212226_cropped

-

Anne-Mari Bratholt

Dnb Bank ASA

Send e-post

Bjørn-Olav Høksnes

-

Bjørn-Olav Høksnes

ISCO Group

Send e-post

Gro Jordheim

-

Gro Flatner Jordheim

Oppfølgingsenheten Frisk AS

Send e-post

73764_cropped

-

Hanne Bratlie

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap

Send e-post

Harald-compressed

-

Harald Grytten

Multinett AS

Send e-post

Jon Stordrange

-

Jon H. Stordrange

NHO Transport

Send e-post

Jorunn Øyna

-

Jorunn Øyna

Obos Bbl

Send e-post

Kirsti Nessjøen

-

Kirsti Nessjøen

Direktoratet For Økonomistyring Avd Sentralenheten

Send e-post

Bilde Maria Cloudworks

-

Maria Carlsson

Cloudworks AS

Send e-post

81050_cropped

-

Ulrikke Wahl Sunde

Universitetsforlaget AS

Send e-post

Representanter Sør

Bjørn Otto Eliassen

-

Bjørn Otto Eliassen

Christina Tetlie

-

Christina Tetlie

Red Rock AS

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Gustav Emil Amlie

Norcem AS

Send e-post

Helge Vivaas

-

Helge Olav Vivaas

Semco International AS

Send e-post

Jens Petter Skaug

-

Jens Petter Skaug

Kari Anne Roysland

-

Kari Anne Røysland

Universitetet I Agder

Send e-post

75060_cropped

-

Linn Kristin Jokerud Nymark

Fremtind Forsikring AS

Send e-post

297342_cropped

-

Monika Gillerhaugen

Pål Gjerstad

-

Pål Gjerstad

Hurdalsjøen Hotel og Konferansesenter AS

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Robin Nordlund

Azets Insight AS

Send e-post

Ståle Aakenes

-

Ståle Aakenes

Gassnova Sf

Send e-post

Representanter Vestlandet

Alexander Aalvik

-

Alexander Aalvik

Skatt Vest Avd Stavanger

Send e-post

Anita Mellem Severinsen

-

Anita Mellem

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Send e-post

250171_cropped

-

Barbara Salopek

Birgitte Skarmyr

-

Birgitte Skarmyr

Nav Familie- og Pensjonsytelser Ålesund Avd Parkgata

Send e-post

Karen Gunnerud

-

Karen Marie Ramstad Gunnerud

Oslo kommune Utviklings- og Kompetanseetaten

Send e-post

Per Jorem

-

Per Jorem

Randstad Norway AS

Send e-post

Silje Øie

-

Silje Øie

Sparebank1 SMN Regnskapshuset

Send e-post

83743_cropped

-

Simen Zeiler

Eni Norge AS

Send e-post

Representanter Midt og Nord

Aurora Dyrnes

-

Aurora Dyrnes

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Send e-post

127578_cropped

-

Ellen Ingeborg Hætta

Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Send e-post

Ellen Kristine Govatsmark

-

Ellen Kristine Støre Govatsmark

Allskog Sa

Send e-post

Kjersti Bye Pedersen

-

Kjersti Bye Pedersen

Salten Regionråd

Send e-post

Linda Dokmo

-

Linda Dokmo

Husbanken Region Bodø

Send e-post

Merete Holm.18

-

Merete Holm

Nord Universitet

Send e-post

Studentrepresentanter

Medlem mangler bilde

-

Aleksander Gresseth Hamre

Handelshøyskolen UiA

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Amanda Bergh Jensen

Handelshøgskolen UiT

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Jørgen Røste Kristiansen

Handelshøyskolen OsloMet

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Karina Alstad

Handelshøyskolen UiA

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Lasse Alexander Lem

Handelshøyskolen UiA

Send e-post

Medlem mangler bilde

-

Oda Glærum

Høgskolen i Molde

Send e-post