Representantskapet viser vei for Econa

Fredag og lørdag var nærmere 40 representanter fra regioner, lokalavdelinger og studenter samlet for å styre Econa inn i fremtiden. I tillegg til å velge nytt styre, ble det for første gang vedtatt et samfunnspolitisk program.

Representantskapet er Econas høyeste organ og består foruten ledere av lokalavdelingene og representanter fra studentene, av 22 direktevalgte representanter fra hele landet. Representantskapet  møtes en gang i året.

I Econas strategi for perioden 2016-2020 er målsetningen at foreningen skal bli mer synlig i samfunnsdebatten og  fronte medlemmenes interesser, også utover lønns- og arbeidsvilkår. I løpet av representantskapsmøtet arbeidet de derfor med utforming og debatt av prinsipper og retning for det politiske arbeidet.

Blant vedtakene som ble fattet er ønsket om minimumskrav for kvalitet på økonomiutdanning, og at læresteder som ikke innfrir disse, mister finanseringen. Man ønsket også at kompetanse og innsats skulle veie tyngre enn ansiennitet ved forfremmelser og nedbemanninger.

I tillegg til de øvrige sakene var det også valg av nytt styre på agendaen. Styreleder Arne Liljedahl Lynngård fikk fornyet tillit for den kommende toårsperioden. Eneste endring i styret denne gangen var at Javad Mushtaq ble valgt inn, mens Christian Haugsnes takket for seg etter eget ønske.