Representantskapsmøte i Bergen, 9. – 10. mai 2014

I jubileumsåret var det helt naturlig å legge Econas 25. representantskapsmøte til Bergen, byen der det er 75 år siden NHH-studenter sådde spiren til foreningen vi har i dag.

 

NHH artDeltagerne startet derfor møte med en omvisning på NHH, samme sted der Econas Bergens avdeling avholdt sitt jubileumsarrangement dagen før. Blant deltagerne var mange tidligere studenter ved skolen, som mimret om studiedagene og kjente omgivelser. De fikk se og høre om det nye state-of-the-art executive senteret, som var nyåpnet.

Econas representantskap er foreningens høyeste organ, og har som hovedoppgave å utarbeide visjoner og strategier, sørge for at medlemsnytten maksimeres og at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser. Det er de som legger føringer for hvordan foreningen skal drives. Representantskapsmedlemmene blir altså gitt tillit av medlemmene til å være med å bestemme over Econas fremtidige valg og drift.

Representantskapet består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 4 studentrepresentanter. Representantskapsmøtet avholdes 2 ganger i året.

På møtet i Bergen ble det blant annet debatt om det forestående representantskapsvalget, valgdeltagelsen og representantskapsformen.

salen art- Det er nå tid for å diskutere representantskapets form og innhold, og ingen er vel bedre til å debattere dette enn medlemmene selv, sier styreleder Tom O. Kleppestø.

Til høsten er det valg  på nye representantskapsmedlemmer, og det er viktig at man får inn gode kandidater som har ambisjoner og tanker om hvordan Econa fortsatt skal være en attraktiv og viktig forening. Det er da avgjørende at de som stiller til valg ser hvilken positiv verdi som ligger i det å sitte i representantskapet, både for en selv og ikke minst for Econa.

Valgdeltagelsen var tema for paneldebatt mellom representantskapsmedlemmene Jon H. Stordrange, Erik A. Schyberg, Tonje Tetmo Juliussen og administrerende direktør Tom Bolstad. Debattleder var styreleder Tom O. Kleppestø. Det kom frem mange gode tiltak for å øke valgdeltagelsen, og styret og administrasjon vil nå jobbe videre med forslagene.

Det ble valgt nytt styre, og nye styremedlemmer er Annette Skaarnæs, Arne Liljedahl Lynngård, Truls Oftedal Ellingsen (studentvalgt) og Joakim Østbye (ansattvalgt). Styret består nå av:

Tom O. Kleppestø, styreleder
Ketil Sundelin, nestleder
Marius Engebretsen, styremedlem og leder KIA (Komité for inntektspolitikk og arbeidsforhold)
Ingvild Marie Dingstad, styremedlem
Christian Haugsnes, styremedlem
Annette Skaarnæs, styremedlem
Arne Liljedahl Lynngård, styremedlem
Joakim Østbye, styremedlem og valgt blant ansatte i foreningens administrasjon
Petter Tollefsen, studentvalgt styremedlem
Truls Oftedal Ellingsen, studentvalgt styremedlem

Econa har kontinuerlig fokus på levere medlemsnytte og være en viktig aktør i samfunns- og arbeidslivsdebatt. Det er nå nærmere 20.000 økonomer som velger å være medlem, og målet er å være en så attraktiv organisasjon slik at man ser verdien av å være medlem i hele sin livslange karriere. Derfor må det tenkes langt frem i tid.

- Etter 75 års jubileet er det på tide å sette på fjernlysene og se fremover, sier Kleppestø. Vi skal nå se på strategi og veivalg i årene fremover og jeg ser frem til å sette kursen for de neste 25 år.

Dette blir viktige diskusjoner for medlemmer, styret og representskap. Vi ser mer enn gjerne at flere medlemmer engasjerer seg og melder sin interesse for å bidra til konstruktiv innspill, oppfordrer Kleppestø.

Neste representantskapsmøte blir i Oslo, 20. november, dagen etter Econas nasjonale 75 års jubileumsarrangement på Oslo Plaza. Følg med på econa.no for påmelding til konferansen.